พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม: ข้อมูลสถิติการขนส่งและจราจร แท็ค: สัดส่วน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).