พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลสถิติการขนส่งและจราจร แท็ค: ความเร็วเฉลี่ย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).