พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: ความเร็วเฉลี่ย อัตราความเร็วเฉลี่ยรถยนต์ส่วนบุคคล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).