พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ระยะทางถนน

กรองผลลัพธ์
  • ระยะทางถนน 31 recent views

    รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางถนน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการคำนวณหาความหนาแน่นของโครงข่ายถนน (กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร)
    กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 28 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).