ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 ธันวาคม 2566
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 17 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 พฤษภาคม 2566